@book{Sadecka:2006,
  author  = "Z. Sadecka and A. Jakubaszek and E. Płuciennik-Koropczuk",
  title     = "Woda - ¦cieki - Odpady w ¦rodowisku : woda w ¶rodowisku",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2006",
  volume    = "",
}