@book{Korbicz:2007,
  author  = "J. Korbicz and K. Patan and M. Kowal",
  title     = "Diagnostyka procesów i systemów, ISBN: 9788360434314",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT",
  address   = "Warszawa",
  year      = "2007",
}