@book{Szmorhun:2007,
  author  = "A. Szmorhun",
  title     = "Piękna zasada: wiersze/ Therese Chromik, ISBN: 9788374322904",
  publisher = "Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "93",
  year      = "2007",
}