@book{Janiszewska-Nieścioruk:2007,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ISBN: 9788373087705",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
  pages     = "292",
  year      = "2007",
}