@book{Greinert:2007,
  author  = "A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title     = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego : Inżynieria Środowiska ; 15, ISBN: 9788374811255",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2007",
  number    = "nr 135",
}