@book{Korbicz:2008,
  editor    = "J. Korbicz and J. Patalas-Maliszewska and R. Kielec",
  title     = "Regionalna Sieć Transferu Technologii, ISBN: 9788374811453",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "66",
  year      = "2008",
}