@book{Sadecka:2008,
  editor    = "Z. Sadecka and S. Myszograj",
  title     = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych, ISBN: 9788374811699",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "281, nlb. 2",
  year      = "2008",
  volume    = "",
}