@book{Korbicz:2009,
  editor    = "J. Korbicz and J. Kościelny",
  title     = "Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, ISBN: 9788320436129",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  pages     = "443",
  year      = "2009",
  volume    = "",
}