@book{Hawrysz:2009,
  author  = "M. Hawrysz",
  title     = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2006 - 2007, ISBN: 9788374812528",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "502",
  year      = "2009",
}