@book{Ilciów:2009,
  author  = "A. Ilciów and R. Potocki",
  title     = "W kręgu polityki, ISBN: 9788392569985",
  publisher = "¦l±skie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Zielona Góra - Częstochowa",
  pages     = "361",
  year      = "2009",
}