@book{Casper-Hehne:2009,
  author  = "H. Casper-Hehne and N. Burneva and M. Freise and A. Middeke and E. Nemcová and T. Zuchewicz",
  title     = "Polski bez tajemnic: język polski dla studentów niemieckojęzycznych: B1/ Ewa Skorupa, Ewa Lipińska, ISBN: 9788323327844",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
  address   = "Kraków",
  pages     = "151",
  year      = "2009",
}