@book{Greinert:2009,
  author  = "A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title     = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, ISBN: 9788374813044",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "216",
  year      = "2009",
  volume    = "",
}