@book{Greinert:2007,
  author  = "A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title     = "Przewodnik terenowy : 4. międzynarodowa konferencja "Ochrona i rekultywacja terenów dorzecza Odry: rekultywacja terenów zdegradowanych"",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "32",
  year      = "2007",
}