@book{Gontaszewska-Piekarz:2010,
  author  = "A. Gontaszewska-Piekarz and E. Ogiołda and A. Asani",
  title     = "Przewodnik terenowy : V międzynarodowa konfeencja "Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry: węgiel brunatny surowcem Nadodrza"",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "28",
  year      = "2010",
}