@book{Greinert:2010,
  author  = "A. Greinert and U. Kołodziejczyk",
  title     = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska, ISSN: 1895-7323",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2010",
  number    = "nr 137, 138, 140",
}