@book{Ilciów:2010,
  author  = "A. Ilciów and R. Potocki and R. Kessler",
  title     = "W kręgu polityki, ISBN: 9788393159710",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "395",
  year      = "2010",
  volume    = "",
}