@book{Idzikowski:2002,
  author  = "B. Idzikowski and E. Mianowska",
  title     = "Rocznik Lubuski : Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładu",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Kultury",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2002",
  volume    = "",
}