@book{Janiszewska-Nieścioruk:2010,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, ISBN: 9788374813617",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "168",
  year      = "2010",
}