@book{Ksenicz:2010,
  author  = "A. Ksenicz and M. Łuczyk",
  title     = "Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, ISBN: 9788374813822",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "375",
  year      = "2010",
}