@book{Mikołajczak:2011,
  editor    = "M. Mikołajczak",
  title     = "Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, ISBN: 9788389711878",
  publisher = "Wydaw. Platan",
  address   = "Kraków",
  pages     = "335",
  year      = "2011",
}