@book{Borawski:2011,
  author  = "S. Borawski and M. Hawrysz",
  title     = "Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, ISBN: 9788374814515",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "300",
  year      = "2011",
}