@book{Janiszewska-Nieścioruk:2012,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, ISBN: 9788374813990",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "204",
  year      = "2012",
}