@book{Ruszczyńska:2012,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, ISBN: 9788374814607",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "188",
  year      = "2012",
  volume    = "",
}