@book{Leoński:2012,
  editor    = "W. Leoński",
  title     = "Quantum optics : physics and applications, ISBN: 9788374814775",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "238",
  year      = "2012",
}