@book{Wysokowski:1998,
  editor    = "A. Wysokowski",
  title     = "Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : instrukcja obsługi informatycznej programu SGMWin, ISBN: 8390487977",
  publisher = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "20",
  year      = "1998",
  volume    = "",
}