@book{Wysokowski:1994,
  editor    = "A. Wysokowski",
  title     = "Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej : instrukcja obsługi informatycznej programu SGM - wersja instalacyjna 2.0, ISBN: 839048790X",
  publisher = "Instytut Badawczy Dróg i Mostów",
  address   = "Wrocław",
  pages     = "40",
  year      = "1994",
  volume    = "",
}