@book{Mikołajczak:2013,
  editor    = "M. Mikołajczak and K. Gieba and M. Sobczak",
  title     = "Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, ISBN: 9788378420439",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "422",
  year      = "2013",
}