@book{Tadeusiewicz:2013,
  editor    = "R. Tadeusiewicz and J. Korbicz and L. Rutkowski and W. Duch",
  title     = "Sieci neuronowe w in┐ynierii biomedycznej, ISBN: 9788378370246",
  publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT",
  address   = "Warszawa",
  pages     = "745",
  year      = "2013",
  volume    = "",
}