@book{Jarosz:2011,
  author  = "A. Jarosz and K. Olszewski",
  title     = "Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie : Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, t. 1, ISBN: 9788323126058",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
  pages     = "503",
  year      = "2011",
}