@book{Dudra:2013,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title     = "Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities : Tożsamość narodowa, ISSN: 2084-848X",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "196",
  year      = "2013",
  number    = "2/2013",
}