@book{Farnicka:2014,
  editor    = "M. Farnicka and E. Magda",
  title     = "Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia, ISBN: 9788378421306",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "137",
  year      = "2014",
}