@book{Ksenicz:2014,
  author  = "A. Ksenicz and M. Łuczyk and N. Bielniak and A. Urban-Podolan",
  title     = "Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, ISBN: 9788362352241",
  publisher = "Wydawnictwo Morpho",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "393",
  year      = "2014",
}