@book{Myszograj:2015,
  author  = "S. Myszograj and J. Kostecki",
  title     = "Inżynieria i kształtowanie środowiska, ISBN: 9788393761937",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2015",
}