@book{Węgrzyn:2015,
  author  = "M. Węgrzyn and J. Jabłoński and M. Nowakowski",
  title     = "Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, ISBN: 9788364702051",
  publisher = "Wydaw. BTC",
  address   = "Legionowo",
  pages     = "230",
  year      = "2015",
}