@book{Jarosz:2014,
  author  = "A. Jarosz and B. Springer",
  title     = "Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania, ISBN: 9788378421726",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "273",
  year      = "2014",
}