@book{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska and D. Kulczycka and W. Brylla and E. Gazdecka ",
  title     = "Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem : (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Scripta Humana, t. 5), ISBN: 9788378422303",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
}