@book{Jarosz:2015,
  author  = "A. Jarosz and O. Kiec",
  title     = "Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, ISBN: 9788378422280",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "345",
  year      = "2015",
}