@book{Bać:2016,
  author  = "Z. Bać and M. Czerniawska and R. Dudzik and M. Golański and J. Juchimiuk",
  title     = "Wydawnictwo Katedry Architektury i Urbanistyki. Nr I 2014-2015, ISBN: 9788394557003",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "227",
  year      = "2016",
}