@book{Włosek:2016,
  author  = "J. Włosek and A. Juszczyk",
  title     = "Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016-2025 : dokument przyjęty przez LRBRD uchwałą nr 2/2016 z dnia 08 czerwca 2016 r., ISBN: 9788394551803",
  publisher = "Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
}