@book{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska and J. Rawski",
  title     = "Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych, ISBN: 9788378422495",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "176",
  year      = "2016",
  volume    = "",
}