@book{Sapeńko:2016,
  author  = "R. Sapeńko and M. Czeremski",
  title     = "Rocznik Lubuski : Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka, ISSN: 0485-3083",
  publisher = "Lubuskie Towarzystwo Naukowe",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "234",
  year      = "2016",
  number    = "t. 42, cz. 2",
}