@book{Zawadzka:2016,
  editor    = "D. Zawadzka and M. Mikołajczak and K. Sawicka-Mierzyńska",
  title     = "Region a tożsamości transgraniczne. Literatura. Miejsca. Translokacje, ISBN: 9788324230532",
  publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS",
  address   = "Kraków",
  pages     = "564",
  year      = "2016",
}