@book{Nahirnyy:2016,
  author  = "T. Nahirnyy and T. Belica",
  title     = "Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, ISBN: 9788365200037",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "146",
  year      = "2016",
  volume    = "",
}