@book{Ruszczyńska:2016,
  author  = "M. Ruszczyńska and P. Kładoczny",
  title     = "Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISSN: 2450-3584",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
  number    = "nr 2",
}