@book{Łuczyk:2016,
  author  = "M. Łuczyk and N. Bielniak and A. Łazar and A. Urban-Podolan",
  title     = "Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2, ISBN: 9788378422723",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  year      = "2016",
}