@book{Nieporowski:2017,
  author  = "P. Nieporowski and E. Staniec",
  title     = "Strategie aktywizacji społecznej. Między indywidualizmem a społeczeństwem obywatelskim, ISBN: 9788378422952",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "173",
  year      = "2017",
}