@book{Sapeńko:2017,
  author  = "R. Sapeńko and P. Pochyły",
  title     = "Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności, ISBN: 9788362352432",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "682",
  year      = "2017",
}