@book{Nahirnyy:2017,
  author  = "T. Nahirnyy and T. Belica",
  title     = "Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, ISBN: 9788365200099",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "170",
  year      = "2017",
  volume    = "",
}