@book{Eckert:2016,
  author  = "W. Eckert",
  title     = "Profesor Tadeusz Biliński : 60 lat działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej, stowarzyszeniowej, sejmowej, ISBN: 9788378422761",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  pages     = "154",
  year      = "2016",
}