@book{Andrychowicz-Trojano:2017,
  author  = "A. Andrychowicz-Trojano and P. Krycki",
  title     = "Lingwistyka Stosowana, ISSN: 2080-4814",
  publisher = "Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Warszawski",
  address   = "Warszawa",
  pages     = "220",
  year      = "2017",
  volume    = "t. 23(nr 3)",
}